vrijdag 19 augustus 2016

Geleide Meditatie: Kristal Mater Matrix

Titel    :           Kristal Mater Matrix Meditatie
Doel    :           Een krachtige heling van het Moeder Kristal te ontvangen
Bron    :           Rita Pulmans
Blog     :
Datum            :           14 augustus 2016

Inleiding:
Deze teksten gaan over het kristal welke ik, Rita Pulmans, mocht waarnemen op het domein van L’Assaladou te Nébias in Zuid-Frankrijk.
Het Moeder Kristal " Mater Matrix of het Maria kristal, is geactiveerd, ontsloten en geeft haar codes vrij.
Het MM kristal is op 8-8 2016 gewekt, ingewijd en ontwaakt. Het was reeds in activatie maar het kristal zal nu haar codes vrijlaten.
Dit zal veel ondersteuning bieden voor Moeder Aarde, alle wezens op Moeder Aarde, en de mensheid.

Neem na deze meditatie op tijd wat rust.
Je kan deze meditatie naar believen doen.
Doch aan te raden is om goed te voelen wat en hoelang of hoe dikwijls jij dit wenst wegens de intensiteit ervan.

   Moederkristallen op aarde, dit voor jullie algehele welzijn.
Vrede zij in jullie harten.
Ik Maria Magdalena Vrouwe van het Licht mocht hierin begeleiden en jullie dienen.   
Geleide meditatie:
Kristal Mater Matrix Meditatie.Geliefde kinderen van Moeder Aarde.
Ik, Maria Magdalena, mag jullie deze krachtige meditatie aanbieden tijdens dit belangrijke tijdperk op aarde. Dit ter ondersteuning en ter heling van jullie fysieke lichaam, transformerend naar jullie Kristallijnen lichaam.

Ga in een makkelijke houding zitten of liggen.
Stel je, via je derde oog,  intuïtief,  of op jou bekende manier een prachtig Kristal voor, stel voor......, je ziet een enorm groot Moeder Kristal verschijnen voor je geestesoog.
Dit Mater Matrix Kristal is gelegen in het departement Aude aan de voet van de Pyreneeën, diep in Moeder Aarde gelegen.
In het gebied waar ik, Maria Magdalena, eens leefde op Aarde.
Dit Moeder Kristal was en is nog steeds onder mijn hoede geplaatst,  alsmede de vele kristallen gelegen in dit gebied.

Geliefde ziel,

Maak, via je Hart,  je liefdestrilling,  contact met het Mater Matrix Kristal......, ga in diepe verbinding .........

Vraag,  in grote eerbied, innerlijk verbinding,  stel de vraag of je mag binnentreden in dit Heilige Moeder Kristal .....voel.....neem innig contact via je hart geliefde,  ....voel wat het met je doet...... Voel haar oneindige Liefde......
Verbind je.......
Indien je voelt dat je naar binnen kan treden,  ga dan naar de plek,  daar waar het Kristal ligt.
Het maakt niet uit of je de exact plaats weet of niet,  daar Ik, Maria Magdalena je hierin zal begeleiden.  Moeder Aarde opent zich uitnodigend om je naar het Kristal te brengen...........
Grond je... In Liefde en eerbied in je Heilige Moeder Aarde...... Sta hier een moment bij stil....... en zie en voel je stevige gronding.......
Zie nu het grote Moeder Kristal voor je,.... In Moeder Aarde........
Mede onder begeleiding van je Gidsen,  Meesters,  Engelen,  of diegene die jij wenst.... –je mag hun namen noemen-  kan jij nu naar binnen gaan...... stel je vervolgens een lift of een schacht voor  of een kristallen glijbaan.... daal naar beneden. 
Zie dat je beland bent in een mega grote verlichte en intens schitterende kristalgrot,  de ruimte is zeer uitgestrekt met een intense schoonheid van een bijna doorschijnend kristalachtig landschap.  Je bent ontroerd door zoveel schitterende schoonheid,   en je voelt hierin de intense Liefde van dit Moeder Kristal je omarmen,  jou instralen,  jou verlichten.
 Je kijkt verder in het rond.  Je ziet boven je,  een prachtig Licht komende vanuit de zon binnen in dit Moeder kristal.
Het is een zacht fluweelachtig, liefelijk en schitterend Licht. 
Een Licht wat heel aangenaam voelt.   Je voelt de behoeft om te gaan liggen en je zoekt een mooie kristallen steen.......  leg je neer op die heerlijke warme steen...... 
Je laad je helemaal op in dit heldere warme vibrerende kristallen zonlicht,   alsook de steen geeft jou het nodige.......  geniet........  stel je helemaal open voor deze unieke gelegenheid.....  op deze unieke plek.... 
De schitterende stralen van de Kristal Zon zendt prachtige kleuren naar je toe.....  omvatten je helemaal....  doordringen je met een intense liefdesgloed.....  geniet.  .......laat toe...... 
Nu weer, voelen zonnestralen zeer mild en verzachtend...  dit al  naargelang jou behoeften........   voel.......... 
Blijf hier een aantal minuten liggen badend in dit heldere KristalLicht....  laat je opladen......  overspoelen met Liefde. 
….
….
Wanneer je voelt dat het genoeg is, sta je op.    
Je kijkt rond ...  en ziet vervolgens een prachtig lichtend Kristal Wezen naar jou toekomen... 
Dit schitterend Wezen is bijna doorzichtig,   prachtig lichtend,   en zó liefdevol. 
Het Kristalwezen neemt jou zachtjes bij de arm en wijst jou de weg naar je eigen kristalkamer,   jou privé grotje,  welke hier voor ieder mens op aarde persoonlijk te vinden is.  
Neem plaats op het kristal bed of in de kristallen stoel.   Ga liggen of zitten
Geliefde,  ga liggen of zitten in vertrouwen....... Ik, Maria Magdalena ben je steeds nabij..... ik zal je verder begeleiden. 

Sluit nu je ogen,  ga in spiegel ontspanning en rust....  geef je, in vertrouwen, volledig over aan de vibratie die jij op dat moment nodig hebt of wenst....  

Je mag formuleren wat jou wensen zijn,  waar of wat er in heling dient te gaan.... 
Formuleer.....  klaar ,  helder en duidelijk...... 
Spreek krachtig, innerlijk of luidop je wensen uit....... 

..

 
Voel de steeds uitstralende intense liefde van het Mater Matrix Kristal je indringen met intense liefde....... 
Voel het heerlijke instralende  liefdeslicht...... helend.... vibrerend...... koesterend..., jou Moederlijk liefhebbend omstralen,   instralen.... 
Het Goddelijk en hoogst Heilige Kristal neemt al jou trillingen waar....  neemt ze op.....  en straalt weer terug haar Goddelijk Licht......  voel.....  geniet......  beleef......  
Zij zendt jou toe wat je nodig hebt op dit moment.......    integreer........  neem op........  neem je tijd hiervoor........ 

Na een tijdje open je je ogen en kijk je verwonderd in het rond.....  je ziet dat jou persoonlijke kamer een mooie zachte ronde wand heeft,  het is een soort grot,....  het voelt warm en veilig aan. 
Of het voelt fris en verkoelend aan naargelang je wensen op het moment........  voel wat voor jou van toepassing is.......  
De wanden van jou grot of kamertje zijn bezaaid met duizenden gekleurde en fonkelende sterretjes,   diamanten lichtjes in alle kleuren.....    
Zij stralen een wonderbaarlijk genezend licht naar je toe........   voel hun liefdestrilling........   neem waar geliefd hart.    
Na een tijdje als het genoeg voor je voelt stap je van de tafel ......   
Als je op de grond stapt met ontblote voeten,  voel en zie je een opalen grindpad.......  wat schitterend mooi allemaal gaat er door je hart en je gedachten heen terwijl je verder stapt.....  
Op het pad liggen gekleurde kristalletjes kriskras door elkaar,  met ieder op zich een eigen helende werking........  voel de werking van de kristalletjes vanonder je voeten ,  binnendringend via je voetchakra's......  geniet van de heldere vibraties..... 
Ervaar een intense vreugde die opstijgt naar je Hart....  vibreer,....  neem op...  

Jou persoonlijke Kristal Wezen en ik,   Maria Magdalena, begeleiden je steeds tijdens deze Kristalreizen doorheen het Moeder Matrix Kristal..........  
Rechts van je, in een immens grote ruimte, hoor en zie je een klaterende waterval welke helende kristalsprankels als een mist om zich heen verspreid......  

Je neemt de verfrissende tintelende sprankelende en zuiverende energie van de waterval, welke in een groot meer uitloopt, met je hele wezen in je op......  het is een schitterend schouwspel van prachtig Licht.....neem waar..... 
miljoenen kristalachtige sterretjes, schitteren op het heldere wateroppervlak van het meer.....  je voelt de wens om te baden...  je duikt in het helder blauwe kristal water...... je laat je opvullen door deze heerlijke energie.......  vertoef hier enkele minuten genietend, drijvend en laat je vervullen......  uitstijgend uit je belasting...  wat deze ook moge zijn.... 

….

eenmaal uit het water gaat je aandacht naar de heldere waterval. 
Het neerstromende water is gevuld met ioniserende helende belletjes, kristalletjes..... 
Ga indien je dit wenst onder het neerstromende en vibrerende water staan.  
Terwijl je onder de waterval staat, merk je op dat je op de helderste steen staat die je ooit gezien hebt, helemaal doorzichtig ook, je ziet dat dit een grote heldere diamant is van wel 5 meter doorsnede.  
Terwijl je in de diepte onder je voeten kijkt,   doorheen de diamanten steen,   zie je plots het intens vibrerend kristallen liefdeshart van Mater Matrix,...  kloppend..........  pulserend....,  vibrerend.   

Vanuit haar grote Liefdes Hart stroomt haar Licht,   haar Liefde naar je toe........  Voel haar intense onmetelijke liefdesenergie je toestromen....  je instromen...... 
Jullie versmelten in een Liefdesboost van heerlijke trilling,   genade,   Licht,   Liefde en helende Kracht.  
Het overstroomt jou tot diep in je Wezen.  
In je Hart, je lichaam en in je Ziel-Zijn.  Je voelt tranen opwellen van vreugde....  ga diep naar binnen in jou hart en maakt verbinding vanuit jou Hart .......   overweldigd door liefde...... 
je verblijft nu een paar minuten in de stilte binnen in je hart..... 
ontroerd en in verbinding.......     
blijf even stil in dit ontroerend moment.....       


Na een tijdje voel je dat het goed is,   je bedankt het Moeder Kristal voor zoveel goedheid en Liefde......  
Vanuit een diepe buiging  kom je terug naar jou Zijn....   
en stap je van de steen vanonder de waterval vandaan...... 
Alsook bedank je en omarm je het Kristal wezen, je hemelse begeleider. 
En in diepe dankbaarheid neem je afscheid.   
Jij groet met de woorden,    Liefde,    Namasté.  Vrede zij met ons,    Vrede zij met ons allen.   

Of spreek je dankbaarheid uit met je eigen woorden.  

Vervolgens ga je naar de Lift, trap, of schacht, waarlangs je gekomen bent en stijg je op naar en in jou lichaam.

Zeg dank aan Maria Magdalena en jou gidsen.

Kom terug in het hier en nu.
Open je ogen, beweeg met je handen en voeten.
Blijf vervolgens nog een 5 tal min. zitten of liggen. Het is een zeer krachtige en intense meditatie.

Neem na deze meditatie op tijd wat rust.

Je kan deze meditatie naar believen doen.
Doch aan te raden is om goed te voelen wat en hoelang of hoe dikwijls je dit wenst te doen wegens de intensiteit ervan.

Geliefde, doe regelmatig deze heilige meditatie, verbind je met de Moederkristallen op aarde, dit voor je algehele welzijn.
Vrede zij in je hart.
Ik Maria Magdalena Vrouwe van het Licht mocht hierin begeleiden en je dienen.Bron muziek:

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten