vrijdag 19 augustus 2016

Geleide Meditatie: Kristal Mater Matrix

Titel    :           Kristal Mater Matrix Meditatie
Doel    :           Een krachtige heling van het Moeder Kristal te ontvangen
Bron    :           Rita Pulmans
Blog     :
Datum            :           14 augustus 2016

Inleiding:
Deze teksten gaan over het kristal welke ik, Rita Pulmans, mocht waarnemen op het domein van L’Assaladou te Nébias in Zuid-Frankrijk.
Het Moeder Kristal " Mater Matrix of het Maria kristal, is geactiveerd, ontsloten en geeft haar codes vrij.
Het MM kristal is op 8-8 2016 gewekt, ingewijd en ontwaakt. Het was reeds in activatie maar het kristal zal nu haar codes vrijlaten.
Dit zal veel ondersteuning bieden voor Moeder Aarde, alle wezens op Moeder Aarde, en de mensheid.

Neem na deze meditatie op tijd wat rust.
Je kan deze meditatie naar believen doen.
Doch aan te raden is om goed te voelen wat en hoelang of hoe dikwijls jij dit wenst wegens de intensiteit ervan.

   Moederkristallen op aarde, dit voor jullie algehele welzijn.
Vrede zij in jullie harten.
Ik Maria Magdalena Vrouwe van het Licht mocht hierin begeleiden en jullie dienen.   
Geleide meditatie:
Kristal Mater Matrix Meditatie.Geliefde kinderen van Moeder Aarde.
Ik, Maria Magdalena, mag jullie deze krachtige meditatie aanbieden tijdens dit belangrijke tijdperk op aarde. Dit ter ondersteuning en ter heling van jullie fysieke lichaam, transformerend naar jullie Kristallijnen lichaam.

Ga in een makkelijke houding zitten of liggen.
Stel je, via je derde oog,  intuïtief,  of op jou bekende manier een prachtig Kristal voor, stel voor......, je ziet een enorm groot Moeder Kristal verschijnen voor je geestesoog.
Dit Mater Matrix Kristal is gelegen in het departement Aude aan de voet van de Pyreneeën, diep in Moeder Aarde gelegen.
In het gebied waar ik, Maria Magdalena, eens leefde op Aarde.
Dit Moeder Kristal was en is nog steeds onder mijn hoede geplaatst,  alsmede de vele kristallen gelegen in dit gebied.

Geliefde ziel,

Maak, via je Hart,  je liefdestrilling,  contact met het Mater Matrix Kristal......, ga in diepe verbinding .........

Vraag,  in grote eerbied, innerlijk verbinding,  stel de vraag of je mag binnentreden in dit Heilige Moeder Kristal .....voel.....neem innig contact via je hart geliefde,  ....voel wat het met je doet...... Voel haar oneindige Liefde......
Verbind je.......
Indien je voelt dat je naar binnen kan treden,  ga dan naar de plek,  daar waar het Kristal ligt.
Het maakt niet uit of je de exact plaats weet of niet,  daar Ik, Maria Magdalena je hierin zal begeleiden.  Moeder Aarde opent zich uitnodigend om je naar het Kristal te brengen...........
Grond je... In Liefde en eerbied in je Heilige Moeder Aarde...... Sta hier een moment bij stil....... en zie en voel je stevige gronding.......
Zie nu het grote Moeder Kristal voor je,.... In Moeder Aarde........
Mede onder begeleiding van je Gidsen,  Meesters,  Engelen,  of diegene die jij wenst.... –je mag hun namen noemen-  kan jij nu naar binnen gaan...... stel je vervolgens een lift of een schacht voor  of een kristallen glijbaan.... daal naar beneden. 
Zie dat je beland bent in een mega grote verlichte en intens schitterende kristalgrot,  de ruimte is zeer uitgestrekt met een intense schoonheid van een bijna doorschijnend kristalachtig landschap.  Je bent ontroerd door zoveel schitterende schoonheid,   en je voelt hierin de intense Liefde van dit Moeder Kristal je omarmen,  jou instralen,  jou verlichten.
 Je kijkt verder in het rond.  Je ziet boven je,  een prachtig Licht komende vanuit de zon binnen in dit Moeder kristal.
Het is een zacht fluweelachtig, liefelijk en schitterend Licht. 
Een Licht wat heel aangenaam voelt.   Je voelt de behoeft om te gaan liggen en je zoekt een mooie kristallen steen.......  leg je neer op die heerlijke warme steen...... 
Je laad je helemaal op in dit heldere warme vibrerende kristallen zonlicht,   alsook de steen geeft jou het nodige.......  geniet........  stel je helemaal open voor deze unieke gelegenheid.....  op deze unieke plek.... 
De schitterende stralen van de Kristal Zon zendt prachtige kleuren naar je toe.....  omvatten je helemaal....  doordringen je met een intense liefdesgloed.....  geniet.  .......laat toe...... 
Nu weer, voelen zonnestralen zeer mild en verzachtend...  dit al  naargelang jou behoeften........   voel.......... 
Blijf hier een aantal minuten liggen badend in dit heldere KristalLicht....  laat je opladen......  overspoelen met Liefde. 
….
….
Wanneer je voelt dat het genoeg is, sta je op.    
Je kijkt rond ...  en ziet vervolgens een prachtig lichtend Kristal Wezen naar jou toekomen... 
Dit schitterend Wezen is bijna doorzichtig,   prachtig lichtend,   en zó liefdevol. 
Het Kristalwezen neemt jou zachtjes bij de arm en wijst jou de weg naar je eigen kristalkamer,   jou privé grotje,  welke hier voor ieder mens op aarde persoonlijk te vinden is.  
Neem plaats op het kristal bed of in de kristallen stoel.   Ga liggen of zitten
Geliefde,  ga liggen of zitten in vertrouwen....... Ik, Maria Magdalena ben je steeds nabij..... ik zal je verder begeleiden. 

Sluit nu je ogen,  ga in spiegel ontspanning en rust....  geef je, in vertrouwen, volledig over aan de vibratie die jij op dat moment nodig hebt of wenst....  

Je mag formuleren wat jou wensen zijn,  waar of wat er in heling dient te gaan.... 
Formuleer.....  klaar ,  helder en duidelijk...... 
Spreek krachtig, innerlijk of luidop je wensen uit....... 

..

 
Voel de steeds uitstralende intense liefde van het Mater Matrix Kristal je indringen met intense liefde....... 
Voel het heerlijke instralende  liefdeslicht...... helend.... vibrerend...... koesterend..., jou Moederlijk liefhebbend omstralen,   instralen.... 
Het Goddelijk en hoogst Heilige Kristal neemt al jou trillingen waar....  neemt ze op.....  en straalt weer terug haar Goddelijk Licht......  voel.....  geniet......  beleef......  
Zij zendt jou toe wat je nodig hebt op dit moment.......    integreer........  neem op........  neem je tijd hiervoor........ 

Na een tijdje open je je ogen en kijk je verwonderd in het rond.....  je ziet dat jou persoonlijke kamer een mooie zachte ronde wand heeft,  het is een soort grot,....  het voelt warm en veilig aan. 
Of het voelt fris en verkoelend aan naargelang je wensen op het moment........  voel wat voor jou van toepassing is.......  
De wanden van jou grot of kamertje zijn bezaaid met duizenden gekleurde en fonkelende sterretjes,   diamanten lichtjes in alle kleuren.....    
Zij stralen een wonderbaarlijk genezend licht naar je toe........   voel hun liefdestrilling........   neem waar geliefd hart.    
Na een tijdje als het genoeg voor je voelt stap je van de tafel ......   
Als je op de grond stapt met ontblote voeten,  voel en zie je een opalen grindpad.......  wat schitterend mooi allemaal gaat er door je hart en je gedachten heen terwijl je verder stapt.....  
Op het pad liggen gekleurde kristalletjes kriskras door elkaar,  met ieder op zich een eigen helende werking........  voel de werking van de kristalletjes vanonder je voeten ,  binnendringend via je voetchakra's......  geniet van de heldere vibraties..... 
Ervaar een intense vreugde die opstijgt naar je Hart....  vibreer,....  neem op...  

Jou persoonlijke Kristal Wezen en ik,   Maria Magdalena, begeleiden je steeds tijdens deze Kristalreizen doorheen het Moeder Matrix Kristal..........  
Rechts van je, in een immens grote ruimte, hoor en zie je een klaterende waterval welke helende kristalsprankels als een mist om zich heen verspreid......  

Je neemt de verfrissende tintelende sprankelende en zuiverende energie van de waterval, welke in een groot meer uitloopt, met je hele wezen in je op......  het is een schitterend schouwspel van prachtig Licht.....neem waar..... 
miljoenen kristalachtige sterretjes, schitteren op het heldere wateroppervlak van het meer.....  je voelt de wens om te baden...  je duikt in het helder blauwe kristal water...... je laat je opvullen door deze heerlijke energie.......  vertoef hier enkele minuten genietend, drijvend en laat je vervullen......  uitstijgend uit je belasting...  wat deze ook moge zijn.... 

….

eenmaal uit het water gaat je aandacht naar de heldere waterval. 
Het neerstromende water is gevuld met ioniserende helende belletjes, kristalletjes..... 
Ga indien je dit wenst onder het neerstromende en vibrerende water staan.  
Terwijl je onder de waterval staat, merk je op dat je op de helderste steen staat die je ooit gezien hebt, helemaal doorzichtig ook, je ziet dat dit een grote heldere diamant is van wel 5 meter doorsnede.  
Terwijl je in de diepte onder je voeten kijkt,   doorheen de diamanten steen,   zie je plots het intens vibrerend kristallen liefdeshart van Mater Matrix,...  kloppend..........  pulserend....,  vibrerend.   

Vanuit haar grote Liefdes Hart stroomt haar Licht,   haar Liefde naar je toe........  Voel haar intense onmetelijke liefdesenergie je toestromen....  je instromen...... 
Jullie versmelten in een Liefdesboost van heerlijke trilling,   genade,   Licht,   Liefde en helende Kracht.  
Het overstroomt jou tot diep in je Wezen.  
In je Hart, je lichaam en in je Ziel-Zijn.  Je voelt tranen opwellen van vreugde....  ga diep naar binnen in jou hart en maakt verbinding vanuit jou Hart .......   overweldigd door liefde...... 
je verblijft nu een paar minuten in de stilte binnen in je hart..... 
ontroerd en in verbinding.......     
blijf even stil in dit ontroerend moment.....       


Na een tijdje voel je dat het goed is,   je bedankt het Moeder Kristal voor zoveel goedheid en Liefde......  
Vanuit een diepe buiging  kom je terug naar jou Zijn....   
en stap je van de steen vanonder de waterval vandaan...... 
Alsook bedank je en omarm je het Kristal wezen, je hemelse begeleider. 
En in diepe dankbaarheid neem je afscheid.   
Jij groet met de woorden,    Liefde,    Namasté.  Vrede zij met ons,    Vrede zij met ons allen.   

Of spreek je dankbaarheid uit met je eigen woorden.  

Vervolgens ga je naar de Lift, trap, of schacht, waarlangs je gekomen bent en stijg je op naar en in jou lichaam.

Zeg dank aan Maria Magdalena en jou gidsen.

Kom terug in het hier en nu.
Open je ogen, beweeg met je handen en voeten.
Blijf vervolgens nog een 5 tal min. zitten of liggen. Het is een zeer krachtige en intense meditatie.

Neem na deze meditatie op tijd wat rust.

Je kan deze meditatie naar believen doen.
Doch aan te raden is om goed te voelen wat en hoelang of hoe dikwijls je dit wenst te doen wegens de intensiteit ervan.

Geliefde, doe regelmatig deze heilige meditatie, verbind je met de Moederkristallen op aarde, dit voor je algehele welzijn.
Vrede zij in je hart.
Ik Maria Magdalena Vrouwe van het Licht mocht hierin begeleiden en je dienen.Bron muziek:

 

vrijdag 3 april 2015

Geleide Meditatie: Ontvangen van Reiki Energie

Titel            :           Ontvangen van Reiki energie
Doel           :           Ontspanning en heling
Blog           :           Hart 4 Hart Netwerk
Datum        :           29 maart 2015

Inleiding:

Dit is een, 20 minuten durende, geleide meditatie waarbij ik op afstand Reiki energie stuur. Stel je ervoor open en ontvang de energie.

Reiki energie is een intelligente energie die zelf zijn weg vindt waar heling nodig is. Fysiek contact is niet nodig dit kan op afstand gedaan worden.  Al voel je niets dan toch zal de Reiki energie je goed doen en zijn helende werking verrichten.

Met behulp van mijn gidsen, zal iedereen die deze geleide meditatie doet van op afstand en op het tijdstip dat het jou het beste uitkomt, zal de energie naar jou geleid worden.

Drink naderhand genoeg water om de afval stoffen af te kunnen voeren.

Stel je ervoor open en geniet ervan!

Geleide meditatie:

Geleide meditatie het ontvangen van Reiki energieDit is een, 20 minuten durende, geleide meditatie waarbij ik op afstand jou Reiki energie stuur. Stel je ervoor open en ontvang de energie.

Reiki energie is een intelligente energie die zelf zijn weg vindt waar heling nodig is. Fysiek contact is niet nodig dit kan op afstand gedaan worden.  Al voel je niets dan toch zal de Reiki energie je goed doen en haar helende werking verrichten.

Met behulp van mijn gidsen zal iedereen die deze geleide meditatie doet, van op afstand en op het tijdstip dat het jou het beste uitkomt, de energie naar jou toe geleid worden.

Stel je ervoor open en geniet ervan!


Zorg dat je niet gestoord kan worden

Ga ontspannen op je rug liggen

Adem diep vanuit je buik in en uit

Concentreer je op je ademhaling

Wat ik ga doen is mijn handen op je chakra’s en organen leggen en daar energie naar toe sturen. Ik neem ook je benen en voeten mee. Halverwege de behandeling vraag ik of je je om wil draaien zodat ik je rugzijde kan behandelen.

Ik vertel je waar ik mijn handen plaats en laat mijn handen zolang liggen als nodig is dan vertel ik waarnaartoe ik mijn handen verplaats.

Ik plaats een kussen onder je knieën

Zachtjes wrijf ik mijn handen warm

Nu plaats ik een hand op je kruin en een hand op je buik

Nu plaats ik mijn handen achter op je hoofd met mijn vingertoppen net onder je schedel

Ik leg nu een hand op je voorhoofd en een achter op je hoofd net onder je schedel

Ik verplaats mijn beide handen naar je hals onder tegen je kaak mijn vingers naar je lichaam gericht

Ik plaats nu mijn handen op je jukbeenderen

Ik leg nu mijn beide handen op je borst

Mijn handen leg ik nu net onder je ribben op je longen

Ik leg nu mijn handen op je bovenkant buik ter hoogte van je maag

Ik verplaats mijn handen nu iets lager midden op je buik

Mijn handen verplaatsen nu naar de zijkant van je buik aan beide zijde een hand

Ik plaats nu mijn handen midden op je onderbuik

Ik leg nu mijn handen net boven je bekken aan beide kanten

Ik houd nu mijn handen boven je wortel chakra ter hoogte van je stuitje

Ik plaats nu mijn handen op beide bovenbenen

Mijn handen leg ik nu op je knieën

Ik verplaats mijn handen naar je scheenbenen

Ik pak nu met een hand de tenen van je ene voet en plaats mijn andere hand op je enkel

Nu verplaats ik mijn ene hand naar de voetzool en de andere hand aan de onderkant van je enkel

Ik pak nu met een hand de tenen van je andere voet en plaats mijn andere hand op je enkel

Nu verplaats ik mijn ene hand naar de voetzool en de andere hand aan de onderkant van je enkel

Wil je je nu langzaam omdraaien? Ga maar op je buik liggen.

……

Ik leg het kussen onder je benen bij je voeten zodat je tenen vrij liggen

Ik leg weer een hand op de kruin van je hoofd en een op je rug net onder je schouderbladen

Ik verplaats mijn hand van je kruin naar je achterhoofd, de andere hand blijft op je rug liggen

Nu verplaats ik mijn ene hand van je achterhoofd wat lager hoog in je nek
De ander hand blijft op je rug liggen

Ik verplaats beide handen op de achterkant van je schouders aan beide kanten

Nu leg ik beide handen op je rug ter hoogte van je schouderbladen

Ik verlaag mijn handen en plaats ze wat lager op je rug ongeveer in het midden

Ik plaats nu beide handen op je ribbenkast ter hoogte van je longen

Nu verplaats ik mijn handen naar je onderrug in het midden plaats ik ze

Ik verplaats nu mijn handen naar de zijkant op de zelfde hoogte

Mijn handen leg ik nu beide in het midden ter hoogte van je stuitje

Ik plaats nu mijn handen aan de zijkanten op je heupen

Ik verplaats mijn handen naar de achterkant van je bovenbenen

Ik leg mijn handen nu op je knieholtes

Ik verplaats mijn handen naar je kuiten

Ik leg mijn handen op de achterkant van je enkels

Als laatste plaats ik mijn handen plat tegen je beide voetzolen

Nu strijk ik een paar keer van je hoofd helemaal naar je voeten en schud de energie van mijn handen

Ik heb je nu een volledige Reiki behandeling gegeven

Blijf nog even rustig liggen de muziek gaat nog een tijdje door

Het geeft niets als je in slaap bent gevallen of als je niets hebt gevoeld of maar ten dele. De energie zal haar werk doen.

Drink genoeg water om je afvalstoffen te lozen.

Ik bedank je dat je deze geleide meditatie hebt willen doen.

Je kan deze zo vaak doen als jij dit wenst

Bron muziek:

Geleide Meditatie: De kracht van het interdimesionale zelf

Titel    : De kracht van het interdimesionale zelf
Doel    : Een volgend stadium van het deelachtig maken van jullie
Bron    : Jeshua ben Joseph (Jezus) in expressie via Judith Coates
Blog     : Denk met je Hart
Datum            : 22 februari 2015

Inleiding:
Geliefde, ik wens nu te gaan naar wat jullie zullen noemen een volgend stadium van het deelachtig maken van jullie, omdat jullie er klaar voor zijn. Je hebt aan mij gevraagd, "Alsjeblieft, kunnen we een beetje meer vlees krijgen om onze tanden in te zetten?" Dus ja. Jullie hebben al het voorafje gehad. Jullie hebben de salade al gehad. Jullie komen nu bij het hoofdmenu aan, in/naar dat waar jullie werkelijk om vroegen en wilden weten.
Dus in deze boodschap gaan we een uitoefening doen welke jullie naar een nieuw niveau van gevoel zal brengen, een nieuw niveau van visualiseren, een nieuw niveau van weten Wie je bent, en de energie van de bekrachtiging van dat nieuwe begrip. Je hebt visioenen gehad van wat je wilt doen, wilt zijn, wilt bereiken, en je vraagt, "Hoe geraak ik naar die plaats? Hoe kan ik vanaf precies hier dat ik begrijp en waar ik me aangenaam bij voel verhuizen naar een plaats waar het meer uitgebreid zal zijn en meer in/naar de manifestatie van het denkbeeld dat ik gehad heb?"

Er zit wat huiswerk bij deze meditatie indien je dit wenst te doen. Ga hiervoor naar de betreffende blog tekst.

Geleide meditatie:

Geleide meditatie De kracht van het interdimesionale zelfvan Jeshua ben Joseph (Jezus) in expressie via Judith Coates

Sta je lichaam toe om comfortabel te zijn, hoe het ook maar wil zijn, en ik zou willen suggereren dat je de ogen verzacht (sluit),
Sta je zelf toe gemakkelijk te ademen.

Voel met iedere inademing dat je dieper gaat.

Voel met iedere uitademing dat jij jezelf bevrijdt van de externe afleidingen.

Sta jezelf toe om je vredig te voelen.

Visualiseer, als je wilt, een heuvel, een grasachtige terp,

en voel jezelf op de top van die heuvel te zijn en dat je neerkijkt op je omgevingen, wat het ook is dat er rondom je heen mag zijn.

Zijn er bomen, bloemen? Is er water? Zijn er vogels? Zijn er andere dieren? Konijnen? Neem gewoon waar en kijk.

Zie wat er naar je toekomt.

Je staat bovenop de grasachtige terp en kijkt omlaag, omlaag langs de heuvel, voorbij de bomen, buiten naar het water.

Kijk naar de hemel, wat voor kleur heeft het?

Is er een wolk, of twee? Wat voor vorm heeft de wolk? Beweegt het?

Wat zie je in je geestesoog dat vreedzaam is? De zomerbries misschien? De bomen die heen en weer bewegen in de wind, het gras dat beweegt? Misschien is het lang gras; misschien is het kort gras.

Visualiseer. Hoe voelt het?

Breng jezelf dan van de top van de grasachtige terp af omhoog naar de hemel naar die wolk die daarboven is.
Maak je geen zorgen over wat dan ook dat daar beneden is.

Voel jezelf op de wolk te zijn, gemakkelijk drijvend, wederom omlaag kijkend naar de grasachtige terp,
voel jezelf ongebonden.

Voel jezelf vrij te zijn, om te voelen, op te stijgen, te zijn; gewoon te zijn.

En dan als jij je comfortabel voelt zijnde in de wolk, voel jezelf zelfs verder boven de wolk uitstijgen zodat je neer kunt kijken op de wolk.
Weet van jezelf de wolk te zijn, en toch ben je erboven en kijk je erop neer, en weet dat het je werkelijk ondersteund heeft toen je erop zat, maar nu ben je erboven en kijk je erop neer.

Het menselijke wezen van jou, het fysieke lichaam van jou stijgt zelfs hoger op naar de plaats waar er gewoon een weten is van het Wezen dat je bent, een plaats welke boven iedere dimensie, iedere werkelijkheid is.

Je kunt werkelijkheden van vroegere levens zien,
werkelijkheden van toekomstige levens.

Speel hier gedurende een moment mee. Wie ben je geweest? Waar ben je geweest? Hoe is het geweest? Hoe zal het zijn?

Sta jezelf toe te visualiseren hoe je zult zijn in wat je noemt het volgende leven. Zal je een mens zijn, of zal je een vogel zijn? Zal je een vis zijn die in de grote oceaan zwemt, van jezelf wetende dat je vrij bent, ondersteund door het water, altijd ondersteund door de goddelijkheid van jou?

Zal je de grote panter zijn? Zal jij je misschien bezighouden met de gedachten van het zijn van een struisvogel of misschien een aap? Een giraffe? Alles dat jij je voor kunt stellen.

Je kunt menselijk zijn en je kunt iedere andere vorm zijn die je wilt zijn.

Je bent tussen dimensies in, je hoeft niet in een locatie van één dimensie of één werkelijkheid te zijn, maar je bent aan het waarnemen, je kijkt naar iedere dimensie die je wilt bekijken.

Weet dat je energie werkelijk in iedere dimensie is die je wilt creëren, in iedere vorm die je wilt creëren, in ieder wezen, omdat jij de creatieve uitbreiding van de ene Schepper bent, en precies nu heb je een ervaring van niet gebonden te zijn aan wat voor dimensie, wat voor werkelijkheid dan ook.

Je staat jezelf toe te zweven, om vrij te zijn, om te spelen in de fantasie met wie en wat je ook maar wilt zijn.

Visioenen zullen naar je toekomen en voorbij gaan. Je hoeft niet te blijven treuzelen bij één, of je mag dat als je dat wilt. Sta hen toe te komen. Weet wat je geweest bent, weet wat je zult zijn. Kijk gewoon. Zie hoe het allemaal voor en binnenin jou verloopt, want werkelijk, iedere werkelijkheid die je creëert komt van binnenuit.

Weet dat je iedere werkelijkheid kunt creëren die je maar wilt wanneer je de plaats van het Interdimensionale Zelf betreedt en je zonder wat voor focus dan ook op wat voor dimensie dan ook bent, niet verbonden bent aan een bepaald kader of een dimensie, maar je drijft/zweeft, je bent vrij, het is gemakkelijk, en je onderhoudt verschillende ideeën over vormen, over manieren van zijn.

Je bent zelfs verder weg dan de buitenste ruimte waar jullie over gesproken hebben, en toch ben je de innerlijke ruimte dat creëert en aanschouwt.
Sta jezelf toe de verschillende vormen van zijn/bestaan te visualiseren, en weet dat waarlijk geen van deze vormen alles van jou omvat, omdat jij veel meer dan wat voor vorm dan ook bent.
Maar je kijkt naar de vormen als zij komen en voorbij gaan.
Sommige van de vormen zullen meer uitnodigend voor je zijn dan andere, en je mag vertoeven bij de vormen die voor jou aantrekkelijk zijn.
Misschien, zoals we gezegd hebben, zou het de grote vogel zijn, de adelaar die je kent.
Misschien zou het het piepkleine winterkoninkje zijn, een kardinaalsvogel, de uitgelaten mannelijke kardinaalsvogel.
Misschien, wederom, zal je de grote walvis zijn.
Misschien zal je de leeuw of de leeuwin zijn.
Misschien zal je de koning of de koningin zijn, of misschien de keukenmeid.

Het doet er werkelijk niet toe, omdat elk en ieder wezen goddelijk is.

Dus je zit tussen de dimensies in en je kijkt naar hoe jouw wereld geweest is, en je ziet periodes van vreugde. Je ziet families die gelukkig met elkaar zijn.

Je ziet andere families waar er verdriet is, waar men het niet met elkaar eens is, waar men niet in elkanders gezelschap wil zijn. Je kent dat gevoel, maar je kent ook de vreugde van Liefde en van het gelukkig zijn om geaccepteerd te zijn.

Je kijkt naar je wereld en je ziet de gebieden waar broeder tegen broeder spreekt, misschien zelfs de wapenen oppakt om afstand te doen van de vorm. De energie van zijn kan nooit weggenomen worden, maar men kan gevraagd worden om de vorm los te laten, en soms gebeurt dat.

Soms zijn er gebieden van ziekte waar het lichaam on-gemakkelijk (ziek) is, niet gemakkelijk, niet diens heelheid kennend. Sta jezelf toe om deze gebieden te zien die misschien niet vredig zijn en om je kennis van vrede naar een gebied op heilige Moeder Aarde of ieder ander hemels lichaam te sturen waar er leven is.

Weet dat je machtig bent.
Jij bent de Christus.
Jij bent het Licht van de Goddelijkheid.
Jij bent de macht van heelheid.
Jij bent de kracht van Eenheid, en je bent Eén met alles dat je ziet.

Dat is waarom, wanneer jij je bepaalde gebieden voorstelt, je de energie van dat gebied voelt en wat daar gaande is.

Je weet dat je creatie bent, en je creëert iedere werkelijkheid, iedere dimensie die je aanschouwt. Je stuurt jouw energie van vrede in/naar iedere dimensie, omdat je heelheid wenst te weten en je wenst Eenheid en heelheid te kennen.

Jij bent zeer machtig. Je moet nochtans je macht gaan begrijpen, en ofschoon terwijl je tussen dimensies in bent, tussen werkelijkheden - kleine letter "w" - kan je naar iedere gebeurtenis kijken, naar iedere energievorm, en je kunt het zegenen met de energie van vrede.

Weet dat iedere keer dat jij je waarlijk focust op energie in de vorm en buiten de vorm, je de goddelijkheid stuurt, de goddelijke energie van jou naar het. Dat is hoe krachtig je focus is.

Terwijl jij jezelf zult voelen en jezelf zult kennen de Ene te zijn met wat het ook is dat je aanschouwt, moet het veranderen als jouw idee en jouw acceptatie verandert.

Het moet veranderen, want jij bent de energie die uitreikt en het aanraakt.

Sta jezelf nu toe om naar de wolk terug te keren, op de wolk te zitten en omlaag te kijken naar de grasachtige terp.

Weet dat er vogels zijn, nu is er een eekhoorn, nu is er een vos, vormen die uit de bossen gekomen zijn om jouw energie te voelen.

En nu ben je op de grasachtige terp en kijkt naar de vlinder die op je hand geland is.

Je laat het gaan, wetend dat waarlijk je energie met het meegaat.

Je loopt omlaag door het lange gras, en voelt het zwaaien en tegen je benen en voeten aan schuieren totdat je bij de onderzijde van de grasachtige terp aankomt.

Nu focus je je ogen, en voel jij jezelf terug in de kamer.

Ik Ben Jeshua ben Joseph (Jezus)


Bron muziek: